30. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Preprint


Termínem preprint je zpravidla nazývána verze článku před recenzním řízením. V elektronické podobě bývá spolu s postprintem označován souhrnným pojmem e-print.

Preprint je základní stavebním kamenem, atomem v systému otevřeného přístupu. Tradičně silnou preprintovou kulturu pěstují fyzikové, kteří si začátkem 90. let 20. století zprovoznili elektronický repozitář ArXiv pro ukládání a sdílení preprintů.

Zpřístupnění preprintu (postprintu) v repozitáři vede ke zviditelnění vědeckého článku maximálně široké skupině čtenářů a ovlivňuje tak pozitivně dopad vědeckého článku.

Více informací:

Harnad, Stevan: Eprints: electronic preprints and postprints

Přidej komentář