18. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

Příspěvky ze semináře Otevřený přístup v EU a ČR


Příspěvky ze semináře Open Access: Otevřený přístup v EU a ČR, konaného 12. října 2011 v Technologickém centru AV ČR, byly uloženy v repozitáři DSpace VŠB-TUO.
Obzvláště příspěvek Paula Thiriona: Mandatory? Are you crazy? Open Access policy and ORBi at the University of Liège je velice užitečný pro instituce, které se pokoušejí zavést politiku otevřeného přístupu a chystají zprovoznit institucionální repozitář.

Přidej komentář