12. 11. 2019 ~ 0 Komentářů

Propagační kampaň ORCiD


V rámci tradiční podzimní akce Open Access Week uspořádala Ústřední knihovna, mimo jiné, propagační kampaň zaměřenou na akademiky, výzkumné pracovníky a doktorandy s cílem rozšířit povědomí o autorském identifikátoru ORCiD.

Kampaň nebyla plošná, ale zaměřila se na aktivní autory, tzn. na ty osoby, které v posledním roce měly alespoň jednu publikaci v citační databázi Web of Science. Osloveni byli jednak ti, kteří ORCiD neměli vůbec založený, ale i ti, kteří ORCiD již založený měli, ale neměli ho propojený s univerzitním systémem UNIS. Celkem jsme oslovili cirka 270 osob napříč všemi fakultami a útvary.

Součástí emailů bylo představení výhod a využití tohoto identifikátoru a přínosy v případě propojení s univerzitním systémem. Nedílnou součástí byl odkaz na podrobný návod, jak si založit a používat ORCiD na VŠB-TUO.

Dle statistik Centra informační služeb, se od spuštění této kampaně propojilo s našim univerzitním systémem více než 5 desítek nových ORCiD účtu. Procentuálně vyjádřeno jde o 15 % nárůst oproti stavu před spuštěním kampaně.

Níže uvedený graf zobrazuje po jednotlivých měsících vývoj počtu ORCiD účtu propojených s univerzitním systémem VŠB – TU Ostrava. Největší nárůst byl zaznamenám v dubnu 2018 po školení, které Ústřední knihovna pořádala na Ekonomické fakultě. Další dva vrcholy jsou spojeny s letošním a loňským týdnem otevřeného přístupu. Jak je vidět, uspořádání jak živého školení, tak i emailové kampaně přineslo pozitivním odezvy, takže v těchto akcích budeme pokračovat i nadále.

Detailní informace o tomto autorském identifikátoru, včetně možnosti jeho založení a propojení s univerzitním systémem UNIS, naleznete na stránkách Ústřední knihovny.

Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava nabízí jak individuální konzultace, tak školení šitá na míru vašim požadavkům. Neváhejte se tedy na nás kdykoliv obrátit.

Tomáš Inspektor

Přidej komentář