26. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Průzkum otevřeného přístupu v 7. RP


V květnu 2011 Evropská komise vybrala 811 projektů spadajících v té době pod pilotní projekt otevřeného přístupu a zaslala dotazník všem projektovým koordinátorům s cílem získat zpětnou vazbu o jejich zkušenostech, jak s realizací pilotního projektu otevřeného přístupu, tak s refundací nákladů na publikování v režimu otevřeného přístupu. Do konce srpna 2011 obdržela celkem 194 odpovědí. Tyto odpovědi poskytují důležité podklady z pohledu budoucnosti politiky otevřeného přístupu a postupů v programu Horizon 2020 (budoucí rámcový programu EU pro výzkum a inovace) i při přípravě sdělení Evropské komise a doporučení členským státům o vědeckých publikacích v digitálním věku.

Více informací: Survey on open access in FP7 (PDF; 11.2 MB).

Přidej komentář