25. 4. 2012 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Repositories – duben 2012


Vyšlo zvláštní vydání žebříčku Ranking Web of World Repositories (duben 2012), které opět přináší zásadní změny v metodologii, jak je žebříček sestavován, rozšiřuje počet sledovaných repozitářů o dalších 300 a napravuje několik chyb z dřívějška.

Změny v sestavování žebříčku mají značný vliv na konečném umístění jednotlivých repozitářů. Změny v metodologii v podstatě vylučují porovnatelnost dat jednotlivých vydání žebříčku. Výkyvy v umístění českých repozitářů v žebříčku jsou markantní (posun o +-200 pozic nahoru či dolů), přičemž správci repozitářů nijak neměnili politiku repozitáře, která by ovlivnila vylepšení či zhoršení pozice v žebříčku.

Následující tabulky dokládají výše zmíněné:

Přidej komentář