13. 10. 2009 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Repositories


V červnu 2009 vyšel nový žebříček 400 neúspěšnějších světových repozitářů Ranking Web of World Repositories. Letos byl přidán nový žebříček TOP 400 pro hodnocení institucionálních repozitářů. Na 233. místo se vyšplhal repozitář DSpace VŠB-TUO jako jediný z českých repozitářů.
Do hodnocení jsou zahrnuty repozitáře z registrů ROAR a OpenDOAR.
Webová metrika využívá čtyř indikátorů pro sestavování tabulek úspěšnosti.
Indikátory:

Size (S). Number of pages recovered from the four largest engines: Google, Yahoo, Live Search and Exalead.
Visibility (V). The total number of unique external links received (inlinks) by a site can be only confidently obtained from Yahoo Search and Exalead.
Rich Files (R). Only the number of text files in Acrobat format (.pdf) extracted from Google and Yahoo are considered.
Scholar (Sc). Using Google Scholar database we calculate the mean of the normalised total number of papers and those (recent papers) published between 2001 and 2008.

Hodnocení vychází z údajů získaných největšími vyhledávači Google, Yahoo, Live Search a Exalead. Čtvrtý indikátor zohledňuje údaje o počtech článků v Google Scholar. Do výpočtu jsou indikátory zahrnuty v určitém procentním poměru. Největší váha je přikládána velikosti s 50 procenty, následuje viditelnost s 25 procenty a počet souborů a počet článků z Google Scholar po 15 procentech.

Hodnoceny jsou jen repozitáře s vlastní doménou nebo poddoménou a web nabízí také návod, jak zvýšit úspěšnost repozitáře. V návodném desateru se mj. praví: vyvarujte se změně domény, zapojte vědce a studenty do přispívání do repozitáře, používejte angličtinu, soubory ukládejte ve formátu PDF, sledujte statistiky.
Žebříček připravuje CybermetricsLab při španělské agentuře pro výzkum CSIC a vedle hodnocení repozitářů vytváří také žebříčky nejúspěšnějších univerzit, nemocnic, škol podnikání a výzkumných center.

Přidej komentář