18. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

Repozitář publikační činnosti na UTB ve Zlíně


Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes (18. října 2011) spustila ostrou verzi Repozitáře publikační činnosti UTB. Podobně jako repozitář ORBi provozovaný univerzitou v belgickém Liège, nabízí repozitář UTB řadu přidaných služeb (slibované „koláčky“, jak je Lukáš Budínský prezentoval v příspěvku Repozitář UTB : připojte se…máme koláčky! na letošním semináři DSpace), které uživatele přesvědčí, že úsilí vynaložené na přispívání do repozitáře je dobrá investice.

Knihovna UTB ve Zlíně přidala repozitáři, postaveném na systému DSpace, unikátní vlastnosti, např.:

  • barevné zvýraznění údaje z databáze SHERPA/ROMEO, které autorovi hned napoví, jakou formu auto-archivace vydavatel povoluje
  • aktuální hodnotu impakt faktoru časopisu s odkazem na stránku časopisu v Journal Citation Reports
  • dynamicky generované počty citací z databází Web of Science a Scopus (opět s odkazem do těchto databází)
  • generování citace dokumentu podle nové ISO normy
  • doporučování podobných článků (integrování služby bX)
  • fasetové zpřesňování výsledků vyhledávání (nová vlastnost DSpace, verze 1.7)

Příspěvky v repozitáři jsou rozděleny do dvou základních skupin podle typu dokumentu (články z časopisů a konferenční sborníky) a ty jsou dále členěny podle organizačních jednotek univerzity.

Ukázka záznamu článku v repozitáři UTB.

Budování repozitáře je podpořeno vznikající politikou, která stanoví, že autoři budou povinně odevzdávat do databáze OBD plné texty svých článků (resp. postprinty) a ty budou zpřístupněny v repozitáři podle politiky vydavatele v příslušném režimu.

Přidej komentář