1. 2. 2011 ~ 0 Komentářů

Research Assessment Exercise (RAE) – hodnocení akademických publikací


Britské listy 19. 1. 2011 upozornily na článek The Grim Threat to British Universities, v němž jeho autor Simon Head hodnotí situaci britských univerzit, které za posledních dvacet let podlehly systému řízení založeném na hodnocení výkonu, společenském dopadu a návratnosti vložených investic. Manažerské techniky uplatňované ve sféře obchodu a průmyslu v akademickém prostředí přeceňují kvantitativní měřítka hodnocení univerzit.

V Británii vznikl systém Higher Education Funding Council (HEFCE; HEFCW; SFC) a v jeho rámci v několikaletých cyklech systém Research Assessment Excercise (RAE), hodnotící akademické publikace na základě kvantitativních měřítek (počtu vydaných článků v impaktovaných časopisech v přírodních a společenských vědách, počtu monografií v humanitních vědách). Technika RAE zjednodušuje rozdělování finančních prostředků mezi univerzity, má ovšem neblahé dopady na situaci vědců a jejich pracovišť. Přestává být důležité, zda vědecký článek přináší něco objevného, důležitějším je to, zda článek vyšel v prestižním časopise a aby byl zařazen do hodnocení RAE.

Český překlad článku shrnuje další negativní jevy RAE.

Přidej komentář