Archiv | Krátké zprávy

Open Researcher & Contributor ID

Nejen obrovský nárůst publikací v posledních desetiletích působí problémy při jednoznačné identifikaci autorů. Například při hledání citačních odkazů (Cited Reference Search) ve Web of Science podle jména NOVAK J (což je v této bázi prakticky jediná možnost identifikace autorů s příjmením Novák a křestním jménem Jakub, Jan, Jaromír, Jiří, Josef…) vám v současnosti systém nabídne 2 085 citovaných publikací, u nichž je uveden […]

Pokračovat

3. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Wiley Online Library

Wiley Online Library, nové rozhraní pro zpřístupnění časopisů, knih a dalších informačních zdrojů nakladatelství Wiley, bude uvedeno do provozu o víkendu 7. a 8. srpna 2010. Po určitou dobu budou elektronické služby nakladatelství Wiley nedostupné. Elektronické zdroje v novém rozhraní by měly být zpřístupněny v odpoledních hodinách v neděli 8. srpna 2010. Původní rozhraní Wiley InterScience nahradí nové rozhraní Wiley Online Library.

Pokračovat

2. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access and the Changing Role of Libraries

Open Access and the Changing Role of Libraries

Letošní konference IFLA – World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, jak je zřejmé i z podtitulu vyjadřujícího hlavní téma: Open access to knowledge – promoting sustainable progress, je zaměřena na problematiku otevřeného přístupu. Z pohledu OA (a také měnící se role knihoven v oblasti přístupu k vědeckým informacím) je ovšem nejzajímavější akcí satelitní meeting 9. srpna 2010 […]

Pokračovat

14. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Projekt OpenAIRE na konferenci INFORUM 2010

Evropský projekt OpenAIRE byl představen na konferenci na INFORUM 2010 (16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích), která se konala ve dnech 25.–27. května 2010 v Praze na VŠE. Viz článek ve sborníku z konference: Projekt OpenAIRE – výzva a příležitost i pro Českou republiku. Viz též informace ze zpravodajství z konference INFORUM 2010 v časopise Ikaros.

Pokračovat

Štítky:

9. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Repositories 2010

Hodnocení repozitářů Ranking Web of World Repositories přináší i letos dva celosvětové žebříčky, z nichž jeden pokrývá všechny světové repozitáře a druhý se zaměřuje jen na institucionální. V obou žebříčcích se umístily repozitáře Digitální knihovna Univerzity Pardubice a DSpace na VŠB-TU Ostrava. Digitální knihovna Univerzity Pardubice se letos v žebříčku objevila poprvé, v TOP 400 […]

Pokračovat

9. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Příspěvky z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace

V repozitáři DSpace VŠB-TUO jsou k dispozici prezentace z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace, které se letos věnovalo tématu popularizace otevřeného přístupu a repozitářů. Odkazy na jednotlivé prezentace: Miroslav Bartošek: Open Access ano. Jak? Martin Lhoták: Open Access v AV ČR Daniela Tkačíková: Evropský projekt OpenAIRE Lukáš Budínský: DSpace na UTB ve Zlíně Lucie Vyčítalová: Digitální […]

Pokračovat

20. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Nový portál E-zdroje

Ústřední knihovna VŠB-TUO založila nový informační portál E-zdroje s podtitulem Informace přímo na vašem monitoru, jehož cílem je přinášet užitečné informace, rady a návody, jak pracovat s informacemi, jak vyhledávat informace, jak využívat informační zdroje apod. Portál bude také sledovat nové trendy ve vědecké komunikaci, zvláště model otevřeného přístupu k vědeckým informacím, a bude rovněž informovat o evropském […]

Pokračovat

7. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Licence Creative Commons v ČR

16. dubna 2009 byla oficiálně spuštěna česká verze licencí Creative Commons. Licenci je možné využít pro nekomerční šíření díla, autor si sám stanoví, za jakých podmínek je možné jeho dílo využívat. České vydání CC je harmonizováno s autorských zákonem. Pod licencí CC lze distribuovat umělecká díla, ale například také e-printy publikovaných vědeckých článků.

Pokračovat

22. 4. 2009 ~ 0 Komentářů