Archiv | Krátké zprávy

Ranking Web of World’s Repositories January 2012

Cybermetrics Lab zveřejnil 7. 2. 2012 další žebříček hodnocení repozitářů, Ranking Web of World’s Repositories, January 2012 edition. Repozitář VŠB-TU Ostrava (uveden pod názvem Technical University Ostrava Repository) se umístil na 336. místě v žebříčku Top Institutional Repositories. Celkově bylo hodnoceno 1 173 repozitářů z celého světa. To je velký úspěch ve srovnání s předchozím hodnocením z července 2011! V hodnocení se posunula výše rovněž Digitální knihovna […]

Pokračovat

7. 2. 2012 ~ 0 Komentářů

Zpráva o repozitáři ORBi

Ve Zpravodaji Knihovny AV ČR (KNAV) vyšla zpráva o návštěvě Univerzity v Lutychu pracovníky KNAV, která přibližuje fungování institucionálního repozitáře ORBi.

Pokračovat

24. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Open Choice pod licencí CC-BY

Vydavatel Springer se rozhodl, že články v nabídce Open Choice (placený otevřený přístup k článkům vydaným v tradičním předpláceném časopise) budou vydávány pod licencí Creative Commons (CC-BY). Dříve články v Open Choice podléhaly licenci CC-BY-NC. Po dobrých zkušenostech s vydáváním článků pod CC-BY u BioMedCentral a v programu SpringerOpen, použije Springer licenci umožňující komerční využití díla i v Open Choice. Více: tisková zpráva.

Pokračovat

20. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

De Gruyter získal Versitu

Berlínské akademické vydavatelství De Gruyter koupilo vydavatelství Versita, včetně Versita Open. Versita Open vydává 230 titulů časopisů v režimu otevřeného přístupu, tedy mimo tradiční model šíření časopisů formou předplatného. V průběhu roku 2012 dojde ke sloučení nově získaných otevřeně přístupných časopisů s tradičními tištěnými časopisy na jedné publikační platformě. Vydavatelství De Gruyter hodlá pokračovat ve vydávání těchto otevřených […]

Pokračovat

9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Horizon 2020 – nový rámcový program EU pro výzkum a inovace

Evropská komise zveřejnila oficiální informace o svém novém programu (s celkovým rozpočtem ve výši 80 miliard euro) na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020. Z tiskové zprávy Evropské komise: Horizont 2020 je hlavním pilířem Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 zaměřené na posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropy. Evropská unie zaujímá vedoucí postavení v řadě technologií, ale čelí rostoucí konkurenci […]

Pokračovat

Štítky:

1. 12. 2011 ~ 0 Komentářů

Slovensko a otevřený přístup

Nejnovější číslo časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice (2011, roč. 15, č. 2) bylo věnováno problematice otevřeného přístupu.

Pokračovat

Štítky:

9. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

Bibliometrické informace na webu ČSÚ

Český statistický úřad zveřejňuje na svém webu také informace z oblasti vědy a výzkumu. V říjnu 2011 zde byly zveřejněny nové údaje o výsledcích vědecké činnosti na základě článků publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem a jejich citací založené na údajích z databáze National Science Indicators společnosti Thomson Reuters. Jde o základní bibliometrické údaje za Česko za roky 2000–2008. Zajímavé údaje […]

Pokračovat

9. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

O otevřeném přístupu na ČT24

„Budou čeští vědci v budoucnu ochotni publikovat své odborné texty v elektronických archivech na internetu tak, aby byly dostupné zadarmo a komukoli? Odpoví Milénium…“ Takto uvedla Česká televize na svém webu téma „futurologického magazínu“ Milénium vysílaného na ČT24 v pondělí 7. 11. 2011. Podívejte se na Milénium, ve kterém o otevřeném přístupu k vědeckým informacím v ostravském studiu České televize promluvila Mgr. Pavla Rygelová z Ústřední […]

Pokračovat

7. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

Global Open Access Portal

UNESCO uvedlo 1. 11. 2011 do provozu portál věnovaný otevřenému přístupu – Global Open Access Portal. Portál představuje současný stav otevřeného přístupu k vědeckým informacím v celosvětovém záběru.

Pokračovat

Štítky:

4. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

SHERPA/RoMEO umožňuje vyhledávání podle země

Databáze SHERPA/RoMEO rozšířila své funkce. Nyní je možné vyhledávat politiky vydavatelů podle zemí a kontinentů. V databázi je registrováno pět českých vydavatelů.

Pokračovat

Štítky:

30. 10. 2011 ~ 0 Komentářů