Archiv | Krátké zprávy

Open Access Week 2011 v ČR – anglická verze

Aktuální číslo časopisu LIBER Quarterly (č. 3/2012) obsahuje také anglickou verzi zprávy o Open Access Week 2011 v České republice, původně publikované v časopise Ikaros.

Pokračovat

Štítky:

13. 4. 2012 ~ 0 Komentářů

DOAJ: 7 500

DOAJ – Directory of Open Access Journals již registruje 7 500 titulů otevřeně přístupných časopisů!

Pokračovat

Štítky: ,

19. 2. 2012 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Universities January 2012

CybermetricsLab zveřejnil aktualizované vydání – January 2012 edition – Ranking Web of World Universities, hodnocení vysokých škol prováděné dvakrát ročně (leden a červenec). Do hodnocení bylo tentokrát zahrnuto 20 300 vysokých škol z celého světa. VŠB-TU Ostrava se v nejnovějším žebříčku umístila na 843. místě. Pro hodnocení jsou využity informace na webech vysokých škol, nejde však o hodnocení webových stránek. Více o metodice hodnocení. […]

Pokračovat

7. 2. 2012 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World’s Repositories January 2012

Cybermetrics Lab zveřejnil 7. 2. 2012 další žebříček hodnocení repozitářů, Ranking Web of World’s Repositories, January 2012 edition. Repozitář VŠB-TU Ostrava (uveden pod názvem Technical University Ostrava Repository) se umístil na 336. místě v žebříčku Top Institutional Repositories. Celkově bylo hodnoceno 1 173 repozitářů z celého světa. To je velký úspěch ve srovnání s předchozím hodnocením z července 2011! V hodnocení se posunula výše rovněž Digitální knihovna […]

Pokračovat

7. 2. 2012 ~ 0 Komentářů

Zpráva o repozitáři ORBi

Ve Zpravodaji Knihovny AV ČR (KNAV) vyšla zpráva o návštěvě Univerzity v Lutychu pracovníky KNAV, která přibližuje fungování institucionálního repozitáře ORBi.

Pokračovat

24. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Open Choice pod licencí CC-BY

Vydavatel Springer se rozhodl, že články v nabídce Open Choice (placený otevřený přístup k článkům vydaným v tradičním předpláceném časopise) budou vydávány pod licencí Creative Commons (CC-BY). Dříve články v Open Choice podléhaly licenci CC-BY-NC. Po dobrých zkušenostech s vydáváním článků pod CC-BY u BioMedCentral a v programu SpringerOpen, použije Springer licenci umožňující komerční využití díla i v Open Choice. Více: tisková zpráva.

Pokračovat

20. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

De Gruyter získal Versitu

Berlínské akademické vydavatelství De Gruyter koupilo vydavatelství Versita, včetně Versita Open. Versita Open vydává 230 titulů časopisů v režimu otevřeného přístupu, tedy mimo tradiční model šíření časopisů formou předplatného. V průběhu roku 2012 dojde ke sloučení nově získaných otevřeně přístupných časopisů s tradičními tištěnými časopisy na jedné publikační platformě. Vydavatelství De Gruyter hodlá pokračovat ve vydávání těchto otevřených […]

Pokračovat

9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Horizon 2020 – nový rámcový program EU pro výzkum a inovace

Evropská komise zveřejnila oficiální informace o svém novém programu (s celkovým rozpočtem ve výši 80 miliard euro) na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020. Z tiskové zprávy Evropské komise: Horizont 2020 je hlavním pilířem Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 zaměřené na posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropy. Evropská unie zaujímá vedoucí postavení v řadě technologií, ale čelí rostoucí konkurenci […]

Pokračovat

Štítky:

1. 12. 2011 ~ 0 Komentářů

Slovensko a otevřený přístup

Nejnovější číslo časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice (2011, roč. 15, č. 2) bylo věnováno problematice otevřeného přístupu.

Pokračovat

Štítky:

9. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

Bibliometrické informace na webu ČSÚ

Český statistický úřad zveřejňuje na svém webu také informace z oblasti vědy a výzkumu. V říjnu 2011 zde byly zveřejněny nové údaje o výsledcích vědecké činnosti na základě článků publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem a jejich citací založené na údajích z databáze National Science Indicators společnosti Thomson Reuters. Jde o základní bibliometrické údaje za Česko za roky 2000–2008. Zajímavé údaje […]

Pokračovat

9. 11. 2011 ~ 0 Komentářů