Archiv | Open Access

V Praze se bude konat 2. ročník konference COASP (2nd Conference for Open Access Scholarly Publishers)

2. ročník konference (COASP) proběhne ve dnech 22.–24. srpna 2010. Konferenci pořádá Asociace vydavatelů open access časopisů (OASPA). Program konference ještě není přesně znám, ale v rámci konference proběhne Workshop on Creating and Managing Open Access Journals. Na workshop je možné se registrovat samostatně. (75 Euro nebo 100 Euro po 1. srpnu 2010). Pro představu, […]

Pokračovat

14. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Informační brožura k otevřenému přístupu

Informační brožura k otevřenému přístupu poskytuje základní přehled o alternativním způsobu šíření vědeckých informací. Stručný průvodce je určen zájemcům o otevřený přístup, kteří se chtějí seznámit se základními principy fungování modelu otevřeného přístupu. Brožura Otevřený přístup

Pokračovat

7. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Nový portál E-zdroje

Ústřední knihovna VŠB-TUO založila nový informační portál E-zdroje s podtitulem Informace přímo na vašem monitoru, jehož cílem je přinášet užitečné informace, rady a návody, jak pracovat s informacemi, jak vyhledávat informace, jak využívat informační zdroje apod. Portál bude také sledovat nové trendy ve vědecké komunikaci, zvláště model otevřeného přístupu k vědeckým informacím, a bude rovněž informovat o evropském […]

Pokračovat

7. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

3. setkání českých uživatelů systému DSpace

Již potřetí proběhne setkání českých uživatelů systému DSpace. Letošní ročník je věnován stále nevyčerpanému tématu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a propagaci repozitářů jako vhodného prostředí pro archivaci a šíření výsledků vědecko-výzkumné činnosti vědeckých institucí. Seminář proběhne 18.–19. května 2010 v Aule VŠB-TU Ostrava s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR. Další informace k semináři Příspěvky z 1. setkání českých […]

Pokračovat

6. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Auto-archivace

Auto-archivace (self-archiving): uložení dokumentu na webových stránkách nebo v digitálním repozitáři (v digitálním archivu). Auto-archivace je jedním ze základních způsobů jak poskytnout čtenářům otevřený přístup k vědeckým poznatkům. Auto-archivace přináší rychlejší výměnu informací (dokument, např. eprint vědeckého článku, je dostupný komukoli bezprostředně po jeho uložení), zvyšuje potencionální okruh čtenářů (dokument je dostupný zdarma komukoli) a také zvyšuje citovanost […]

Pokračovat

9. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Digitální repozitář

Digitální repozitář (digital repository): elektronický archiv pro ukládání a zpřístupňování intelektuálních výstupů členů určité vědecké komunity nebo vědecké instituce. Digitální obsah repozitářů je většinou organizován do sbírek (kolekcí) a ke každému uloženému dokumentu (souboru) jsou připojená také jeho popisná metadata, usnadňující vyhledávání dokumentu nejen v samotném repozitáři, ale také vyhledávání prostřednictvím Google aj. Digitální repozitáře spolu komunikují […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Green Open Access

Zelená cesta otevřeného přístupu (green open access): auto-archivace, neboli uložení vědecké práce (zvláště recenzovaného vědeckého článku, resp. jeho preprintu nebo postprintu) v digitálním repozitáři. Auto-archivací autoři poskytují neomezený přístup ke své vědecké práci a tím zvyšují potencionální okruh čtenářů a zvyšují možnost jejího většího informačního dopadu (impaktu) ve vědecké komunitě a společnosti. Auto-archivace funguje vedle publikování […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Gold Open Access

Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access): publikování v open access časopise. Vydavatelé open access časopisů zpřístupňují obsah vydávaných časopisů bez omezení a zároveň většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva, případně uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku. Vydavatelé open access časopisů zajišťují kvalitu vydávaných časopisů tradičním recenzním řízením. Někteří vydavatelé vyžadují po […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

O projektu OpenAIRE

Tříletý projekt OpenAIRE si klade za cíl podpořit otevřený přístup v evropském měřítku. Projekt vychází z myšlenek programu Open Access Pilot in FP7 Evropské komise, který se zaměřuje na podporu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z fondů 7. rámcového programu v sedmi vědeckých oblastech. Do projektu OpenAIRE se zapojilo 38 partnerů z 27 evropských zemí prostřednictvím univerzit a dalších institucí. Za Českou republiku se […]

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access

Otevřený přístup (open access): neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům. Pojem „open access“ je protikladem pojmu „toll access“. Znamená tedy především otevření přístupu k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (předplatné, licence, pay-per-view apod.).

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů