Archiv | Open Access

CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communications (OAI7)

Další ročník workshopu OAI7 proběhne 22.–24. června 2011 na Univerzitě v Ženevě. Workshop bude věnován technické infrastruktuře a protokolům, publikování v režimu otevřeného přístupu, vývoji a komunitním řešením. Návrhy na konkrétní témata je možné zaslat do 15. září 2010 prostřednictvím webového formuláře Call for Ideas. Předchozí ročníky

Pokračovat

16. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

DSpace User Group Meeting v Baltimore

Letošní jednodenní setkání uživatelů systému DSpace (DSpace User Group Meeting) proběhne 10. listopadu 2010 v Baltimore bezprostředně po SPARC Digital Repositories Meeting (8.–9. listopadu 2010).

Pokračovat

9. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access and the Changing Role of Libraries

Open Access and the Changing Role of Libraries

Letošní konference IFLA – World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, jak je zřejmé i z podtitulu vyjadřujícího hlavní téma: Open access to knowledge – promoting sustainable progress, je zaměřena na problematiku otevřeného přístupu. Z pohledu OA (a také měnící se role knihoven v oblasti přístupu k vědeckým informacím) je ovšem nejzajímavější akcí satelitní meeting 9. srpna 2010 […]

Pokračovat

14. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Repositories 2010

Hodnocení repozitářů Ranking Web of World Repositories přináší i letos dva celosvětové žebříčky, z nichž jeden pokrývá všechny světové repozitáře a druhý se zaměřuje jen na institucionální. V obou žebříčcích se umístily repozitáře Digitální knihovna Univerzity Pardubice a DSpace na VŠB-TU Ostrava. Digitální knihovna Univerzity Pardubice se letos v žebříčku objevila poprvé, v TOP 400 […]

Pokračovat

9. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu

Účastníci 3. setkání českých uživatelů systému DSpace se dohodli na ustavení neformální Iniciativy pro podporu otevřeného přístupu. Iniciativu podporuje Asociace knihoven vysokých škol ČR. Na závěr setkání proběhla diskuze na téma popularizace otevřeného přístupu a repozitářů, v níž zazněly nápady a návrhy konkrétních kroků pro zvýšení povědomí o hnutí otevřeného přístupu v českém prostředí. Padly návrhy na vytvoření informačního […]

Pokračovat

9. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Thoughts on open access : an interview with Diane Graves

V čísle 2/2010 časopisu Serials Review vyšel rozhovor s Diane Graves Thoughts on Open Access, knihovnicí, profesorkou a členkou senátu na Trinity University v San Antoniu. Diane Graves se podílela na prosazení otevřeného přístupu na univerzitě. V roce 2009 přijala Trinity University politiku otevřeného přístupu (politiku povinné auto-archivace). Přijetí předcházelo několikaleté období systematické propagace a […]

Pokračovat

2. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Slogany k propagaci otevřeného přístupu

V rámci 3. setkání českých uživatelů systému DSpace proběhla krátká soutěž o propagační slogan, který nejlépe vystihne princip otevřeného přístupu. Nápaditost účastníků ohodnotila několikačlenná porota, která za vítěze vybrala slogan: Otevřený přístup – cesta k poznání bez bariér Porota vybírala z těchto návrhů: Open Access – Open Minds Otevřený přístup – otevřené myšlenky Open Access […]

Pokračovat

24. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Příspěvky z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace

V repozitáři DSpace VŠB-TUO jsou k dispozici prezentace z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace, které se letos věnovalo tématu popularizace otevřeného přístupu a repozitářů. Odkazy na jednotlivé prezentace: Miroslav Bartošek: Open Access ano. Jak? Martin Lhoták: Open Access v AV ČR Daniela Tkačíková: Evropský projekt OpenAIRE Lukáš Budínský: DSpace na UTB ve Zlíně Lucie Vyčítalová: Digitální […]

Pokračovat

20. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

V Praze se bude konat 2. ročník konference COASP (2nd Conference for Open Access Scholarly Publishers)

2. ročník konference (COASP) proběhne ve dnech 22.–24. srpna 2010. Konferenci pořádá Asociace vydavatelů open access časopisů (OASPA). Program konference ještě není přesně znám, ale v rámci konference proběhne Workshop on Creating and Managing Open Access Journals. Na workshop je možné se registrovat samostatně. (75 Euro nebo 100 Euro po 1. srpnu 2010). Pro představu, […]

Pokračovat

14. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Informační brožura k otevřenému přístupu

Informační brožura k otevřenému přístupu poskytuje základní přehled o alternativním způsobu šíření vědeckých informací. Stručný průvodce je určen zájemcům o otevřený přístup, kteří se chtějí seznámit se základními principy fungování modelu otevřeného přístupu. Brožura Otevřený přístup

Pokračovat

7. 5. 2010 ~ 0 Komentářů