Archiv | Open Access

O projektu OpenAIRE

Tříletý projekt OpenAIRE si klade za cíl podpořit otevřený přístup v evropském měřítku. Projekt vychází z myšlenek programu Open Access Pilot in FP7 Evropské komise, který se zaměřuje na podporu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z fondů 7. rámcového programu v sedmi vědeckých oblastech. Do projektu OpenAIRE se zapojilo 38 partnerů z 27 evropských zemí prostřednictvím univerzit a dalších institucí. Za Českou republiku se […]

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access

Otevřený přístup (open access): neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům. Pojem „open access“ je protikladem pojmu „toll access“. Znamená tedy především otevření přístupu k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (předplatné, licence, pay-per-view apod.).

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů

Nové číslo Zpravodaje ÚVT MU (prosinec 2009)

Prosincové číslo Zpravodaje ÚVT MU se věnuje tematice otevřeného přístupu. Model otevřeného přístupu je představen v úvodním článku Miroslava Bartoška, další tři články se věnují tématům otevřenému přístupu velmi blízkým (česká iniciativa Creative Commons – Lukáš Gruber, projekt SHERPA/RoMEO – Pavla Rygelová, problematika sdílení vědeckých dat – Luděk Matyska). Články jsou koncipovány jako vstupní informace […]

Pokračovat

11. 12. 2009 ~ 0 Komentářů

Open Science = přístup k datům a spoluúčast na vědeckém výzkumu

Liz Lyon, ředitelka UKOLN na University of Bath, připravila pro JISC zprávu Open science at web-scale: Optimising participation and predictive potential, v níž vyzdvihuje otevřenost, prediktivní vědu založenou na obrovském množství zkoumaných dat a zapojení laiků jako důležité rysy budoucího způsobu vědeckého výzkumu. Ve zprávě jsou definovány pojmy: open science citizen science predictive science synthetic science […]

Pokračovat

Štítky:

13. 11. 2009 ~ 0 Komentářů

Ranking Web of World Repositories

V červnu 2009 vyšel nový žebříček 400 neúspěšnějších světových repozitářů Ranking Web of World Repositories. Letos byl přidán nový žebříček TOP 400 pro hodnocení institucionálních repozitářů. Na 233. místo se vyšplhal repozitář DSpace VŠB-TUO jako jediný z českých repozitářů. Do hodnocení jsou zahrnuty repozitáře z registrů ROAR a OpenDOAR. Webová metrika využívá čtyř indikátorů pro […]

Pokračovat

13. 10. 2009 ~ 0 Komentářů

Licence Creative Commons v ČR

16. dubna 2009 byla oficiálně spuštěna česká verze licencí Creative Commons. Licenci je možné využít pro nekomerční šíření díla, autor si sám stanoví, za jakých podmínek je možné jeho dílo využívat. České vydání CC je harmonizováno s autorských zákonem. Pod licencí CC lze distribuovat umělecká díla, ale například také e-printy publikovaných vědeckých článků.

Pokračovat

22. 4. 2009 ~ 0 Komentářů

Dvě cesty k otevřenému přístupu

V zásadě existují dvě možnosti, jak autoři mohou volně zpřístupnit publikované výsledky své vědecké práce. První cesta (green open access) předpokládá, že autor uloží do oborového nebo institucionálního repozitáře e-print svého publikovaného vědeckého díla (zpravidla vědeckého článku). Odhaduje se, že tímto způsobem je volně zpřístupněno 15 % roční článkové produkce. Některé vědní obory (např. fyzika vysokých energií) […]

Pokračovat

5. 3. 2009 ~ 0 Komentářů

Studie o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací

Studování vlivu otevřeného přístupu na vyšší míru citovanosti vědeckých publikací odstartoval Steve Lawrence1 v roce 2001, kdy ve svém článku poukazuje na to, že konferenční příspěvky volně dostupné na webu jsou častěji citovány, než články, které takto dostupné nejsou. Vznikají další studie snažící se potvrdit tento předpoklad a vždy jsou předmětem dalších diskuzí, neboť žádná […]

Pokračovat

10. 2. 2009 ~ 0 Komentářů

BBB definice a další iniciativy

BBB dokumenty definují základní principy fungování otevřeného přístupu. Iniciátoři těchto tří deklarací postihli přesně podstatné změny ve způsobu šíření vědeckých informací, který nastolil rozvoj Internetu. Tradiční publikační model (vyžadující po autorovi přenechání autorských práv vydavateli) se dostal do střetu s možnostmi digitálního šíření informací (v podobě technologické jednoduchosti šíření, kopírování a dalšího využívání informačních zdrojů). […]

Pokračovat

1. 2. 2009 ~ 0 Komentářů