Archiv | Open Access

GO FAIR Initiative

GO (Global Open) FAIR je iniciativa, která usiluje o nalezení nepropojených a na různých místech uložených (výzkumných) dat, s cílem udělat je lépe nalezitelné, přístupné, interoperabilní a opětovně použitelné (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and thus Reusable). Tyto principy mají ve skutečnosti mnohem širší rozsah než jen manipulace s výzkumnými daty. V zásadě zahrnují všechna odvětví a […]

Pokračovat

14. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Sanfranciská deklarace DORA

Sanfranciská deklarace DORA z roku 2012 se vymezuje vůči současnému způsobu hodnocení vědeckého výkonu, který neodráží skutečnou hodnotu dopadu vědeckých výsledků.   Deklarace mimo jiné doporučuje: omezit používaní metrik, původně zaměřených na hodnocení časopisů (např. impakt faktor), při rozhodování o finanční podpoře výzkumu, o pracovních úvazcích a povýšeních, hodnotit výzkum podle jeho vlastního významu, nikoli na […]

Pokračovat

13. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Think. Check. Submit.

Think. Check. Submit. pomáhá výzkumníkům identifikovat důvěryhodné časopisy pro jejich výzkum. Prostřednictvím řady nástrojů a praktických zdrojů se tato mezinárodní mezioborová iniciativa zaměřuje na vzdělávání výzkumných pracovníků, podporu integrity a vybudování důvěry k výzkumu a publikacím. Sdílení výsledků výzkumu se světem je klíčem k pokroku každé disciplíny a kariéry. Ale vzhledem k obrovskému množství publikací, jak […]

Pokračovat

Štítky:

12. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Jak se dostat k otevřenému obsahu?

Existují služby, které pomáhají studentům, vědeckým pracovníkům, knihovníkům i veřejnosti prohledat internet a dodat vědecký obsah – typicky vědecké články, vydané v odborných předplácených časopisech. Unpaywall – obrovská databáze, více než 20 miliónů dokumentů, nabízející kromě jiného i volný doplněk do prohlížeče pro vyhledání volně dostupného obsahu (open access)         Kopernio – původně […]

Pokračovat

9. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Duhová praxe otevřené vědy

Pro každý krok v celém cyklu vědecké práce lze najít služby a nástroje, které podporují princip otevřené vědy, jak ukazuje názorně připojený obrázek. Vybrané služby a nástroje Altmetrics – doplnění alternativní evaluace FigShare – sdílení posteru a prezentací CreativeCommons – využívání otevřených licencí Sharpa/Romeo – databáze postojů vydavatelů k ukládání autorských rukopisů do repozitářů ScienceOpen – […]

Pokračovat

8. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Open access to research is inevitable, says Nature editor-in-chief

Přečtěte si zajímavé postřehy šéfredaktora časopisu Nature o otevřeném přístupu. Philip Campbell uvedl, že možnost mít volně dostupný výzkum je pro čtenáře a výzkumné pracovníky „velmi působivá“. Jiní akademičtí vydavatelé však uvedli, že jakýkoli rozsáhlý přechod k bezplatnému zpřístupnění výzkumu musí vzít v úvahu hodnotu a investice, které byly přidány do vědeckého procesu. „Moje osobní přesvědčení […]

Pokračovat

Štítky:

7. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Public Library of Science (PLOS)

PLOS je nezisková organizace – vydavatel Open Access publikací, inovátor a advokační organizace, která si určila jako své poslání pokrok ve vývoji vědy a medicíny. Toho chce dosáhnout tak, že vede transformaci komunikace ve vědě a výzkumu. Věří, že program OPEN je myšlenkou, která představuje nejlepší vědecké hodnoty. Spojuje vědce, aby co nejrychleji a co […]

Pokračovat

Štítky:

6. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Converting the Literature of a Scientific Field to Open Access through Global Collaboration: The Experience of SCOAP3 in Particle Physics

Obrovské urychlovače částic, neuvěřitelně složité detektory, továrna na antihmoty a objev Higgsova bosonu – tím se CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) proslavil. Jen málokdo ale ví, že CERN také hostí největší světovou iniciativu otevřeného přístupu: SCOAP3. Sponzorské konsorcium pro publikování otevřeným přístupem v částicové fyzice začalo fungovat v roce 2014 a od té doby podpořilo […]

Pokračovat

Štítky:

5. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Trends for open access to publications

Článek Evropské komise obsahuje údaje a případové studie, které pokrývají přístup k vědeckým publikacím. Najdete zde bibliometrické údaje, politiku časopisů i financování. Grafy (tvořené daty z databáze Scopus) znázorňují procentuální vyjádření počtu publikací- v režimu open access (zlatá a zelená cesta) i ty bez otevřeného přístupu. Můžeme zde sledovat vývoj v jednotlivých vědních oborech v rozmezí dat 2009 – 2016, […]

Pokračovat

28. 10. 2018 ~ 0 Komentářů

Open access: čtyři úhly pohledu

Jedná se o překlad článku z EMS Newsletteru z března 2014. Je to časopis Evropské matematické společnosti a je jedním z nejčtenějších periodik v Evropě, který se zabývá záležitostmi matematické komunity. Již v několika předchozích číslech se zabývali problematikou Open Access a protože chtěli tuto debatu posunout na vyšší úroveň, tak se redakční rada obrátila na několik […]

Pokračovat

27. 10. 2018 ~ 0 Komentářů