Archiv | Open Access

Otevřený přístup k publikacím v programu Horizont 2020

Účastníte se projektu financovaného z programu H2020? Chtěli byste se dozvědět více o tom, jak splnit podmínky týkající se otevřeného přístupu? Od 4. do 8. února máte možnost se připojit k moderovanému kurzu o otevřeném přístupu k publikacím v programu Horizont 2020 nebo se zúčastnit webináře ve čtvrtek 7. února ve 12:00 CET. Cílovou skupinou […]

Pokračovat

Štítky:

30. 1. 2019 ~ 0 Komentářů

Preprints.org

Preprints je platforma určená k publikování tzv. preprintů, tedy článků, které ještě neprošly recenzním řízením a nebyly nikde publikovány. Zveřejňují se originální výzkumné články a komplexní přehledové články (tzv. review) a tyto dokumenty mohou být kdykoliv autory aktualizovány. Aby nedošlo k ovlivnění citací, v případě úpravy článku je přiděleno nové DOI a staré verze zůstanou k dispozici v původním […]

Pokračovat

21. 12. 2018 ~ 0 Komentářů

Open Access na Web of Science

Web of Science je světová citační databáze, která aktuálně obsahuje téměř 12 milionů otevřeně přístupných článků. 23 % článků z posledních pěti let má k dispozici free verzi. Databáze obsahuje více než 5000 časopisů s open access přístupem. Pomocí filtru lze v databázi vybrat jen otevřeně přístupné články. Ty jsou navíc označený již „typickou“ ikonou otevřeného zámku. Následující výpis […]

Pokračovat

Štítky:

16. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Přednáška Model open access v publikační praxi

Prorektor pro vědu a výzkum, prof. Ing. Petr Praus, Ph.D., Ústřední knihovna a Centrum ENET zvou studenty doktorského studia VŠB-TUO na přednášku ‚Model open access v publikační praxi‘ z cyklu Publikační praxe. Vybraná témata přednášky: Co je open access (otevřený přístup k vědeckým informacím)? Co je open science (otevřená věda) a jak souvisí s open access? Jak zajistit […]

Pokračovat

Štítky:

15. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

GO FAIR Initiative

GO (Global Open) FAIR je iniciativa, která usiluje o nalezení nepropojených a na různých místech uložených (výzkumných) dat, s cílem udělat je lépe nalezitelné, přístupné, interoperabilní a opětovně použitelné (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and thus Reusable). Tyto principy mají ve skutečnosti mnohem širší rozsah než jen manipulace s výzkumnými daty. V zásadě zahrnují všechna odvětví a […]

Pokračovat

Štítky:

14. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Sanfranciská deklarace DORA

Sanfranciská deklarace DORA z roku 2012 se vymezuje vůči současnému způsobu hodnocení vědeckého výkonu, který neodráží skutečnou hodnotu dopadu vědeckých výsledků.   Deklarace mimo jiné doporučuje: omezit používaní metrik, původně zaměřených na hodnocení časopisů (např. impakt faktor), při rozhodování o finanční podpoře výzkumu, o pracovních úvazcích a povýšeních, hodnotit výzkum podle jeho vlastního významu, nikoli na […]

Pokračovat

Štítky: ,

13. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Think. Check. Submit.

Think. Check. Submit. pomáhá výzkumníkům identifikovat důvěryhodné časopisy pro jejich výzkum. Prostřednictvím řady nástrojů a praktických zdrojů se tato mezinárodní mezioborová iniciativa zaměřuje na vzdělávání výzkumných pracovníků, podporu integrity a vybudování důvěry k výzkumu a publikacím. Sdílení výsledků výzkumu se světem je klíčem k pokroku každé disciplíny a kariéry. Ale vzhledem k obrovskému množství publikací, jak […]

Pokračovat

Štítky:

12. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Jak se dostat k otevřenému obsahu?

Existují služby, které pomáhají studentům, vědeckým pracovníkům, knihovníkům i veřejnosti prohledat internet a dodat vědecký obsah – typicky vědecké články, vydané v odborných předplácených časopisech. Unpaywall – obrovská databáze, více než 20 miliónů dokumentů, nabízející kromě jiného i volný doplněk do prohlížeče pro vyhledání volně dostupného obsahu (open access)         Kopernio – původně […]

Pokračovat

Štítky:

9. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Duhová praxe otevřené vědy

Pro každý krok v celém cyklu vědecké práce lze najít služby a nástroje, které podporují princip otevřené vědy, jak ukazuje názorně připojený obrázek. Vybrané služby a nástroje Altmetrics – doplnění alternativní evaluace FigShare – sdílení posteru a prezentací CreativeCommons – využívání otevřených licencí Sharpa/Romeo – databáze postojů vydavatelů k ukládání autorských rukopisů do repozitářů ScienceOpen – […]

Pokračovat

Štítky:

8. 11. 2018 ~ 0 Komentářů

Open access to research is inevitable, says Nature editor-in-chief

Přečtěte si zajímavé postřehy šéfredaktora časopisu Nature o otevřeném přístupu. Philip Campbell uvedl, že možnost mít volně dostupný výzkum je pro čtenáře a výzkumné pracovníky „velmi působivá“. Jiní akademičtí vydavatelé však uvedli, že jakýkoli rozsáhlý přechod k bezplatnému zpřístupnění výzkumu musí vzít v úvahu hodnotu a investice, které byly přidány do vědeckého procesu. „Moje osobní přesvědčení […]

Pokračovat

Štítky:

7. 11. 2018 ~ 0 Komentářů