Archiv | OpenAIRE

Průzkum otevřeného přístupu v 7. RP

V květnu 2011 Evropská komise vybrala 811 projektů spadajících v té době pod pilotní projekt otevřeného přístupu a zaslala dotazník všem projektovým koordinátorům s cílem získat zpětnou vazbu o jejich zkušenostech, jak s realizací pilotního projektu otevřeného přístupu, tak s refundací nákladů na publikování v režimu otevřeného přístupu. Do konce srpna 2011 obdržela celkem 194 odpovědí. Tyto odpovědi poskytují důležité podklady z pohledu budoucnosti politiky […]

Pokračovat

26. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

O otevřeném přístupu v časopisu ECHO

Technologické centrum (TC) AV ČR zveřejnilo poslední číslo svého časopisu ECHO za rok 2011, jehož hlavním tématem je otevřený přístup k vědeckým informacím. Jsou v něm zařazeny tyto příspěvky věnované problematice otevřeného přístupu: Rozhovor s J.-F. Dechampem o otevřeném přístupu k vědeckým informacím Otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje a evropský projekt OpenAIRE (Daniela Tkačíková) Otevřený přístup k datům z vědeckých […]

Pokračovat

9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Dotazník Technologického centra AV ČR pro řešitele projektů ze 7.RP

Technologické centrum AV ČR připravilo dotazník k otázce otevřeného přístupu v 7. rámcovém programu EK. Dotazník je určen příjemcům dotací, kteří v grantové smlouvě mají dodatek 39. Dotazník je možné vyplnit do 4. listopadu 2011.

Pokračovat

29. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

DSpace VŠB-TUO: DRIVER i OpenAIRE

Repozitář VŠB-Technické univerzity Ostrava DSpace VŠB-TUO je již zapojen do evropské infrastruktury. Je přizpůsoben Pravidlům DRIVER i Pravidlům OpenAIRE. Repozitář DSpace VŠB-TUO je jedním ze tří českých repozitářů sklízených DRIVER. Do kolekce VŠB-TUO pro sklízení infrastrukturou DRIVER byly zatím zařazeny články z otevřeně přístupných časopisů vydávaných univerzitou. V kolekci OpenAIRE je zatím jen jediný článek, který je […]

Pokračovat

Štítky: ,

2. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

Open Access: Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR

Seminář pořádaný Technologickým centrem AV ČR, který se koná 12. 10. 2011 v Praze v zasedací síni TC Labe, je zaměřen na problematiku otevřeného přístupu z pohledu politik EU a také na situaci v této oblasti v České republice. Více informací: http://fp7.cz/hodnoceni-ramcovych-programu/detail-akce/eventid-6459/

Pokračovat

9. 9. 2011 ~ 0 Komentářů

Průvodce OpenAIRE pro výzkumné instituce

Příručka OpenAIRE Guide for Research Institutions by měla výzkumným institucím i tvůrcům politik pomoci při zavádění životaschopných politik a postupů otevřeného přístupu. Doporučení jsou založena na dobré praxi řady předních evropských univerzit a výzkumných institucí. Pro české instituce i další zájemce o danou problematiku je nyní tato příručka k dispozici také v českém překladu: Průvodce OpenAIRE pro výzkumné instituce.

Pokračovat

Štítky:

4. 8. 2011 ~ 0 Komentářů

Průvodce OpenAIRE pro autory

Pro autory, kteří jsou účastníky projektů 7. RP Evropské komise a jsou povinni vyhovět pilotnímu projektu otevřeného přístupu v 7. RP, i pro autory recenzovaných publikací z výzkumných projektů financovaných Evropskou výzkumnou radou, je určena příručka OpenAIRE Guide for authors. Jejím prostřednictvím se autoři mohou seznámit s požadavky otevřeného přístupu obou poskytovatelů podpory na výzkum i s tím, jak těmto požadavkům vyhovět. Pro české autory […]

Pokračovat

14. 7. 2011 ~ 0 Komentářů

Český překlad Pravidel OpenAIRE

Pro zapojení repozitářů do informačního prostoru OpenAIRE je nezbytné, aby repozitář splňoval alespoň minimální požadavky, jež zajistí lokální správu dat ve shodě s politikou otevřeného přístupu Evropské komise. Sklízení dat z repozitářů pro zpřístupnění publikací prostřednictnictvím portálu OpenAIRE a propojení s dalšími informacemi o projektech 7. RP umožní implementace Pravidel OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines). Pro správce repozitářů v České republice je nyní k dispozici […]

Pokračovat

Štítky: ,

17. 6. 2011 ~ 0 Komentářů

Fotografie z prezentace OpenAIRE v Gentu

Mezi fotografiemi z konference konané při příležitosti oficiálního představení projektu OpenAIRE a uvedení do provozu infrastruktury pro otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu v Evropě jsou i fotografie účastníků projektu OpenAIRE s místopředsedkyní Evropské komise odpovědné za digitální agendu dr. Neelie Kroes (ta zařadila několik fotografií z této akce do své galerie na Flickru).

Pokračovat

14. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

OpenAIRE již nabízí přístup k publikacím

Po týdnu od zahájení provozu infrastruktury (2. 12. 2010) pro ukládání publikovaných výsledků projektů 7. RP Evropské komise poskytuje již portál OpenAIRE přístup k článkům uloženým v repozitářích. K těmto informacím se dostanete prostřednictvím odkazu Search for Publications (Hledání publikací) v navigačním menu portálu.

Pokračovat

8. 12. 2010 ~ 0 Komentářů