Archiv | OpenAIRE

The Challenge of Open Access

Infrastruktura projektu 7. RP Evropské komise OpenAIRE byla představena a oficiálně uvedena do provozu 2. prosince 2010 v knihovně UGent na konferenci, jejíž program byl rozdělen do několika sekcí. V úvodní části vedle uvítacího projevu rektora UGent prof. Paula Van Cauwenberge a představení projektu OpenAIRE, bylo nejdůležitějším bodem programu vystoupení místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za digitální agendu dr. Neelie Kroes. Ta vedle […]

Pokračovat

7. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

Infrastruktura projektu OpenAIRE byla uvedena do provozu

Infrastruktura projektu 7. RP Evropské komise OpenAIRE, jehož se účastní za Českou republiku Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, byla představena a oficiálně uvedena do provozu 2. prosince 2010 v belgickém Gentu. OpenAIRE launch from Antonis Makriyannis | Design on Vimeo. Více informací: Výzkum: iniciativa OpenAIRE přináší přístup k výsledkům vědeckého výzkumu EU

Pokračovat

Štítky: ,

2. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access Pilot in FP7

Open Access Pilot in FP7 je pilotní projekt Evropské komise, která podporuje myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z finančních prostředků 7. rámcového programu. Od příjemců finančních dotací ze 7 vědních oblastí (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, e-infrastruktura, věda ve společnosti a společenské a humanitní vědy) se očekává, že: uloží recenzovaný článek nebo jeho finální verzi do online […]

Pokračovat

8. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access and the Changing Role of Libraries

Open Access and the Changing Role of Libraries

Letošní konference IFLA – World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, jak je zřejmé i z podtitulu vyjadřujícího hlavní téma: Open access to knowledge – promoting sustainable progress, je zaměřena na problematiku otevřeného přístupu. Z pohledu OA (a také měnící se role knihoven v oblasti přístupu k vědeckým informacím) je ovšem nejzajímavější akcí satelitní meeting 9. srpna 2010 […]

Pokračovat

14. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Projekt OpenAIRE na konferenci INFORUM 2010

Evropský projekt OpenAIRE byl představen na konferenci na INFORUM 2010 (16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích), která se konala ve dnech 25.–27. května 2010 v Praze na VŠE. Viz článek ve sborníku z konference: Projekt OpenAIRE – výzva a příležitost i pro Českou republiku. Viz též informace ze zpravodajství z konference INFORUM 2010 v časopise Ikaros.

Pokračovat

Štítky:

9. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Nový portál E-zdroje

Ústřední knihovna VŠB-TUO založila nový informační portál E-zdroje s podtitulem Informace přímo na vašem monitoru, jehož cílem je přinášet užitečné informace, rady a návody, jak pracovat s informacemi, jak vyhledávat informace, jak využívat informační zdroje apod. Portál bude také sledovat nové trendy ve vědecké komunikaci, zvláště model otevřeného přístupu k vědeckým informacím, a bude rovněž informovat o evropském […]

Pokračovat

7. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

O projektu OpenAIRE

Tříletý projekt OpenAIRE si klade za cíl podpořit otevřený přístup v evropském měřítku. Projekt vychází z myšlenek programu Open Access Pilot in FP7 Evropské komise, který se zaměřuje na podporu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z fondů 7. rámcového programu v sedmi vědeckých oblastech. Do projektu OpenAIRE se zapojilo 38 partnerů z 27 evropských zemí prostřednictvím univerzit a dalších institucí. Za Českou republiku se […]

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů