Archiv | Slovníček pojmů

Copyright Transfer Agreement

Copyright Transfer Agreement – smlouva uzavíraná mezi autorem/autory a vydavatelem o vydání článku ve vědeckém časopise. Předmětem smlouvy je přenechání určitých práv vydavateli. Copyright vymezuje práva na reprodukci, šíření, úpravu, zobrazování a vykonávání díla. Tato práva jsou podpisem smlouvy CTA přenechána vydavateli. Podepsání smlouvy CTA se stává problematické ve chvíli, kdy autor usiluje o možnost […]

Pokračovat

2. 8. 2011 ~ 0 Komentářů

Reprint

Reprint je elektronický výtisk článku, který vydavatel poskytuje autorům k nekomerčnímu šíření mezi kolegy a pro výukové účely. V dobách pouze tištěných periodik se u nás více používal výraz separát. Reprint zpravidla nemůže být využit pro uložení do repozitáře (toto omezení bývá uvedeno v hlavičce dokumentu, viz obrázek). K uložení do repozitáře se používají autorské verze článků, preprinty nebo postprinty.

Pokračovat

Štítky: ,

3. 6. 2011 ~ 0 Komentářů

E-LIS – E-prints in Library and Information Science

E-LIS – E-prints in Library and Information Science – oborový repozitář pro knihovnictví a informační vědy, spravovaný od roku 2003 mezinárodním týmem knihovníků a informačních specialistů. Provoz repozitáře je podporován řadou organizací a iniciativ. Technickou podporu systému poskytuje tým AePIC (Advanced e-Publishing Infrastructures) konsorcia CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per L’Elaborazione Automatica). Původně byl E-LIS postaven na otevřeném […]

Pokračovat

9. 3. 2011 ~ 0 Komentářů

RePEc – Research Papers in Economics

RePEc – Research Papers in Economics sdružuje databáze z oblasti ekonomiky. Obsahuje přes 1 milion volně dostupných dokumentů, převážně preprintů, které autoři ukládají do svých institucionální repozitářů. RePEc tvoří databáze (IDEAS, EconPapers a další) a služby (RePEC Author Servis, MPRA: Munich Personal RePEc Archive, EDIRC: Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World, LogEc: Detailed access […]

Pokračovat

28. 2. 2011 ~ 0 Komentářů

DRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research

DRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research je výsledkem řešení projektu financovaného Evropskou komisí. Cílem bylo vybudovat evropský portál pro přístup k výsledkům výzkumu a vývoje. Projekt byl zahájen v roce 2006 a prošel dvěma fázemi (2006–2007 a 2007–2009). DRIVER těží ze zkušeností s budováním jiných repozitářů či sítě repozitářů a pracuje na bázi konfederace repozitářů, které samy […]

Pokračovat

25. 2. 2011 ~ 0 Komentářů

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

BASE – Bielefeld Academic Search Engine funguje jako tzv. service provider, který sklízí data z jiných repozitářů. Pomocí protokolu OAI-PMH jsou sbírány z repozitářů metadatové záznamy. Přes vyhledávací rozhraní BASE je pak možné vyhledat vědecké práce z celého světa a zároveň získat odkaz do repozitáře, v němž je dokument uložen. V současnosti BASE využívá přes 1 700 zdrojů (poskytovatelů dat) a počet záznamů […]

Pokračovat

24. 2. 2011 ~ 0 Komentářů

SHERPA/Juliet

Služba SHERPA/Juliet je seznamem grantových agentur, které poskytují finanční prostředky na výzkum, a zároveň vyžadují, aby výsledky výzkumu, který podpořily, byly zpřístupněny v režimu otevřeného přístupu. V seznamu figurují významní podporovatelé výzkumu: National Institutes of Health, Welcome Trust, Joint Information Systems Committee nebo Evropská komise. Evropská komise představila v roce 2008 pilotní program Open Access Pilot in FP7, v […]

Pokračovat

7. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

Povinná auto-archivace

Na Université de Liège prosadil její rektor Bernard Rentier politiku „green OA mandate“, kterou podpořil jednoduchou strategií: „Whenever the university reviews faculty publications for promotion, tenure, funding, or any other internal purpose, the review will be based exclusively on full texts deposited in the IR.“ Akademičtí pracovníci jsou povinni uložit do institucionální repozitáře ORBi záznamy […]

Pokračovat

6. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

Postprint

Jako postprint je zpravidla označována verze článku po recenzním řízení a zapracování změn autorem článku. Jde o verzi článku, která je připravena k vydání v časopisu, ovšem bez formátování pro tisk. V elektronické podobě bývá spolu s preprintem označován souhrnným pojmem e-print. Pro zviditelnění a zvýšení impaktu svého článku autoři nejprve archivují v repozitářích jeho preprint a po recenzním řízení jej […]

Pokračovat

31. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Preprint

Termínem preprint je zpravidla nazývána verze článku před recenzním řízením. V elektronické podobě bývá spolu s postprintem označován souhrnným pojmem e-print. Preprint je základní stavebním kamenem, atomem v systému otevřeného přístupu. Tradičně silnou preprintovou kulturu pěstují fyzikové, kteří si začátkem 90. let 20. století zprovoznili elektronický repozitář ArXiv pro ukládání a sdílení preprintů. Zpřístupnění preprintu (postprintu) v repozitáři vede ke zviditelnění […]

Pokračovat

30. 8. 2010 ~ 0 Komentářů