Archiv | Slovníček pojmů

Služba SHERPA/RoMEO – copyright a auto-archivace

Služba SHERPA/RoMEO poskytuje relativně obsáhlou databázi vydavatelů (přes 700 vydavatelů, 08/2010) a jejich zacházení s autorskými právy ve vztahu k auto-archivaci článků. Článek vydaný v tradičním časopise může být umístěn na webových stránkách nebo archivován v repozitářích (institucionálních nebo oborových). Autoři (knihovníci, správci repozitářů) si mohou v této databázi ověřit, jestli vydavatel umožňuje uložit samotný článek (tzn. PDF vydavatele) nebo […]

Pokračovat

30. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Hybridní model časopisů

Hybridní model představuje obchodní strategii komerčních vydavatelů, kteří nabízejí autorům možnost, aby za určitý poplatek financovali zpřístupnění plného textu svého článku v jinak tradičně předpláceném časopise. Strategii otevřeného přístupu za poplatek přijali významní vydavatelé, např. Springer nabízí Open Choice nebo Oxford University Press Oxford Open. Seznam vydavatelů, kteří nabízí otevřený přístup za poplatek.

Pokračovat

30. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Poplatek za vydání článku

Poplatek za vydání článku (article processing charge): vybírají vydavatelé, kteří opustili tradiční model financování časopisů prostřednictvím předplatného a náklady na vydávání přesunuli na stranu autorů, respektive jejich zaměstnavatelů. Odhaduje se, že přibližně jen necelá polovina vydavatelů otevřených časopisů financuje vydávání časopisů prostřednictvím poplatku za vydání článku, ostatní zvolili jiný obchodní model (viz Peter Suber, SPARC […]

Pokračovat

27. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

ArXiv

ArXiv: otevřený elektronický archiv pro e-printy z oblasti přírodních věd (z fyziky, matematiky, počítačových věd, statistiky aj). Založen Paulem Ginspargem v roce 1991; patří k nejvýznamnějším oborovým repozitářům, do něhož zasílají autoři preprinty svých článků předtím, než je uveřejní v některém z recenzovaných časopisů. ArXiv obsahuje více než 623 tisíce volně dostupných dokumentů (08/2010). Článek, který autor z VŠB-TU Ostrava uložil do […]

Pokračovat

27. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Auto-archivace

Auto-archivace (self-archiving): uložení dokumentu na webových stránkách nebo v digitálním repozitáři (v digitálním archivu). Auto-archivace je jedním ze základních způsobů jak poskytnout čtenářům otevřený přístup k vědeckým poznatkům. Auto-archivace přináší rychlejší výměnu informací (dokument, např. eprint vědeckého článku, je dostupný komukoli bezprostředně po jeho uložení), zvyšuje potencionální okruh čtenářů (dokument je dostupný zdarma komukoli) a také zvyšuje citovanost […]

Pokračovat

9. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Digitální repozitář

Digitální repozitář (digital repository): elektronický archiv pro ukládání a zpřístupňování intelektuálních výstupů členů určité vědecké komunity nebo vědecké instituce. Digitální obsah repozitářů je většinou organizován do sbírek (kolekcí) a ke každému uloženému dokumentu (souboru) jsou připojená také jeho popisná metadata, usnadňující vyhledávání dokumentu nejen v samotném repozitáři, ale také vyhledávání prostřednictvím Google aj. Digitální repozitáře spolu komunikují […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Green Open Access

Zelená cesta otevřeného přístupu (green open access): auto-archivace, neboli uložení vědecké práce (zvláště recenzovaného vědeckého článku, resp. jeho preprintu nebo postprintu) v digitálním repozitáři. Auto-archivací autoři poskytují neomezený přístup ke své vědecké práci a tím zvyšují potencionální okruh čtenářů a zvyšují možnost jejího většího informačního dopadu (impaktu) ve vědecké komunitě a společnosti. Auto-archivace funguje vedle publikování […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Gold Open Access

Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access): publikování v open access časopise. Vydavatelé open access časopisů zpřístupňují obsah vydávaných časopisů bez omezení a zároveň většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva, případně uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku. Vydavatelé open access časopisů zajišťují kvalitu vydávaných časopisů tradičním recenzním řízením. Někteří vydavatelé vyžadují po […]

Pokračovat

7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access

Otevřený přístup (open access): neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům. Pojem „open access“ je protikladem pojmu „toll access“. Znamená tedy především otevření přístupu k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (předplatné, licence, pay-per-view apod.).

Pokračovat

Štítky:

30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů