30. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

SciVerse – nové integrované vyhledávací rozhraní společnosti Elsevier


Společnost Elsevier spustila o posledním letošním srpnovém víkendu nové integrované vyhledávací rozhraní SciVerse (SciVerse Hub Beta). Nabízí tak svým uživatelům účinnější vyhledávání i objevování informací prostřednictvím jednoho vstupního bodu.

Toto jednotné rozhraní spojuje čtyři produkty společnosti Elsevier:

  • ScienceDirect – umožňuje přístup k elektronickým verzím časopisů a knih,
  • Scopus – polytematická bibliografická a citační báze dat,
  • Scirus – webová vyhledávací služba orientovaná na sběr a vyhledávání vědeckých publikací (článků z časopisů, příspěvků z konferencí a řady dalších typů vědeckých dokumentů, viz více informací), její databáze registruje více než 380 milionů webových stránek,
  • SciTopics – volně přístupná služba, která poskytuje stručné aktuální shrnutí témat z nejrůznějších oblastí výzkumu a vývoje (více informací).

Zatímco služby Scirus a SciTopics ještě nejsou plně do SciVerse integrovány (mělo by k tomu dojít až v roce 2011), propojení ScienceDirect a Scopusu je na první pohled zřejmé již podle nového designu. Změny jsou však viditelné i z pohledu funkčnosti.

Další informace: SciVerse; Accelerate Science.

Další informace o produktech společnosti Elsevier dostupných pro uživatele na VŠB-TUO:

Přidej komentář