13. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

SCOAP3 – od předplatného ke sponzorování časopisů


SCOAP3Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics – konsorcium knihoven, grantových agentur a laboratoří z oblasti fyziky vysokých energií (High Energy Physics), které usiluje o přesměrování finančních prostředků určených na předplatné časopisů z oblasti HEP do společného rozpočtu na financování vydávání těchto časopisů a přeměnu časopisů na otevřené.
Konsorcium má nyní 25 členů z Evropy, Asie, Severní Ameriky, Afriky a Austrálie. Členství obnáší nejprve podepsání dokumentu Expressions of Interest, který v dubnu 2010 podepsala také Národní technická knihovna.
Momentálně program SCOAP3 může počítat s rozpočtem pokrývajícím 70 % nákladů na předplatné časopisů pro HEP, jak zobrazuje následující obrázek:

Příspěvek do společného rozpočtu se odvíjí od podílu vydaných článků v jednotlivých zemích zastoupených v konsorciu. Finanční zdroje pro příspěvek vzniknou zrušením předplatného časopisů od jednotlivých předplatitelů. Konsorcium SCOAP3 se stane pro vydavatele jediným obchodním partnerem.
Úspěch přeměny tradičních časopisů na otevřené nyní závisí na tom, zda se ke konsorciu připojí ještě dalších 7 zemí, které jsou významnými producenty publikací v HEP. (Japonsko, Čína, Rusko, Brazílie, Indie, Korea a Polsko)
Vědecké publikace z oblasti HEP jsou vydávány v šesti základních časopisech a dvou dalších, kde podíl HEP článků tvoří 10 % (Physical Review Letters, vyd. American Physical Society) a 25 % (Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vyd. Elsevier)

Physical Review D (American Physical Society),
Physics Letters B (Elsevier)
Nuclear Physics B (Elsevier),
Journal of High Energy Physics (SISSA/IOP – SISSA/Springer od r. 2010)
European Physical Journal C (Springer)

Díky tomu, že vědci z oblasti HEP představují téměř uzavřenou komunitu, soustředěnou kolem malého počtu časopisů, a tomu, že HEP literatura je skoro stoprocentně volně dostupná v ArXivu, je velká naděje, že cíle konsorcia SCOAP se podaří splnit, zvláště, když konsorcium zaštiťuje CERN, který je také založen na konsorciálním principu a zastupuje 20 zemí.

Více informací:
Executive Summary of the Report of the SCOAP3 Working Party
Peter Suber : Eleventh hour for SCOAP3

Přidej komentář