Nástroje pro kolaborativní psaní

Práce v týmu je nezbytná pro úspěch prakticky v každém odvětví, vědu nevyjímaje. Především práce na publikacích vyžaduje spolupráci, a proto je potřeba efektivně komunikovat se svým týmem, abyste zajistili včasné splnění cílů a termínů. Krom toho, že je často potřeba korigovat různé názory na samotný vědecký problém, komplikuje se spolupráce často i tím, že […]

Pokračovat

29. 6. 2020 ~ 0 Komentářů

Nástroje pro korektury textů

Nástroje pro korektury textů pomáhají transformovat myšlenky a nápady do pokud možno bezchybných textů, kde jsou eliminovány gramatické chyby, překlepy a chyby v interpunkci. Měli byste být schopni zkontrolovat gramatiku a korigovat svoji práci sami, ale pravdou je, že ve své vlastní práci je těžké najít chyby. Zejména v časové tísní vám tyto nástroje umožňují okamžitě […]

Pokračovat

29. 6. 2020 ~ 0 Komentářů

Pozvání na workshop – RESEARCH QUESTION and LITERATURE REVIEW

Přemýšleli jste nad tím, v jaké fázi výzkumu má smysl řešit rešerši, nebo jak dostat do úvodu všechen ten výzkum, který již byl publikován? Jak se píše přehledový článek? Tímto Vás zvu na zcela nový workshop, na kterém se vrátíme k tématu výzkumné otázky, kterou jsme řešili na jednom z dvoudenních kurzů, a zaměříme se na rešerši. Budeme […]

Pokračovat

5. 6. 2020 ~ 0 Komentářů

Pozvání na workshop – PERFECT ABSTRACT

K čemu slouží abstrakt a co v něm chtějí čtenáři najít? Jak můžu zvýšit šanci, že si čtenář bude chtít přečíst celý článek a navíc ten můj? Přijďte si pro odpovědi na workshop PERFECT ABSTRACT. Abstrakt je inzerátem na váš článek a spolu s názvem patří k nejčtenějším pasážím. Z důvodu velké nadprodukce váš abstrakt […]

Pokračovat

5. 6. 2020 ~ 0 Komentářů

Kurzy Centra akademického psaní 2020

Přijměte pozvání na kurzy Centra akademického psaní, které proběhnou v průběhu ledna a února 2020 v rámci celouniverzitního projektu TECHNIKA PRO BUDOUCNOST (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338). První tři kurzy již proběhly v loňském roce, kurz ‚Rhetorical moves‘ je zcela nový. Na kurzy se můžete hlásit opakovaně, probíhají v češtině (materiály jsou v angličtině). Kurzy jsou vhodné pro akademické […]

Pokračovat

7. 1. 2020 ~ 0 Komentářů