Kolik vydává VŠB-TUO za APCs?

Article processing charges Publikační poplatky (article processing charges, APCs) hradí autoři vydavatelům za to, že jejich vědecký článek vyjde v režimu open access. U čistě otevřených časopisů, které mají svůj business model postavený publikačních poplatcích, APC pokrývají provoz časopisu a náklady spojené s publikováním článků (zajištění recenzního řízení, provoz redakčního systému a webové platformy apod.). […]

Pokračovat

3. 7. 2020 ~ 0 Komentářů

MDPI Institutional Open Access Program pro VŠB-TUO

VŠB-TUO je  zařazena od 1. července 2019 do programu vydavatele MDPI – MDPI Institutional Open Access Program. Členství je pro VŠB-TUO zdarma a na jeho základě mají všichni autoři z VŠB-TUO slevu 10 % na publikačním poplatku v případě, že jim bude účtován tento poplatek za publikování článku v režimu open access (article processing charge, APC). V případě […]

Pokračovat

18. 7. 2019 ~ 0 Komentářů

Kolik stojí otevřený přístup?: sledování výdajů za APC

Příspěvek z konference Bibliotheca academica 2015, 12.10.2015, Ostrava Snímek 1 Úvod Příspěvek si neklade za cíl vyčíslit, kolik stojí otevřený přístup v globálním měřítku, ale jádro příspěvku tvoří snaha analyzovat, kolik se vydává za publikační poplatky (APC) u vybraných univerzit, a na základě tohoto relativně jednoduchého zjištění usoudit, jak velký objem financí teče vedle výdajů […]

Pokračovat

20. 10. 2015 ~ 0 Komentářů

Aktualizovaná verze politiky otevřeného přístupu RCUK

Dne 6. března 2013 vydala RCUK revidovanou verzi své politiky otevřeného přístupu, která začne platit od 1. dubna 2013. Grafické zobrazení klíčové myšlenky politiky: Z grafu vyplývá, že politika preferuje zlatou cestu otevřeného přístupu. Vydané články by měly být vydány v otevřených časopisech a pod licencí Creative Commons (CC-BY). Vydavatel může požadovat zaplacení APC. Na […]

Pokračovat

16. 3. 2013 ~ 0 Komentářů

CERN podepsal Compact for Open-Access Publishing Equity

CERN vedle programu SCOAP3 podporuje také iniciativu Compact for Open-Access Publishing Equity (COPE). Iniciativa COPE sdružuje univerzity a poskytovatele podpory na výzkum, kteří chtějí podpořit svými příspěvky vydávání otevřených časopisů. Jedná se tedy o aktivitu na podporu zlaté cesty prostřednictvím obchodního modelu, který přesunuje financování časopisu ze strany předplatitelů na stranu poskytovatelů finančních prostředků. „The compact for […]

Pokračovat

6. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

Poplatek za vydání článku

Poplatek za vydání článku (article processing charge): vybírají vydavatelé, kteří opustili tradiční model financování časopisů prostřednictvím předplatného a náklady na vydávání přesunuli na stranu autorů, respektive jejich zaměstnavatelů. Odhaduje se, že přibližně jen necelá polovina vydavatelů otevřených časopisů financuje vydávání časopisů prostřednictvím poplatku za vydání článku, ostatní zvolili jiný obchodní model (viz Peter Suber, SPARC […]

Pokračovat

27. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Zlatá cesta k otevřenému časopisu I

Otevřený časopis Princip otevřeného přístupu k vědeckým informacím lze v zásadě realizovat dvěma způsoby, buď auto-archivací vědeckého článku v digitálním repozitáři, nebo prostřednictvím otevřeného časopisu. Přestože profesor Stevan Harnad obhajuje především tzv. zelenou cestu auto-archivace v digitálních repozitářích, budování open access časopisů se stalo druhým nosným pilířem otevřeného přístupu, který přináší pro vydavatele nový obchodní […]

Pokračovat

17. 8. 2010 ~ 0 Komentářů