Online služby pro práci z domu

Příspěvek je určen především pro studenty VŠB-TUO a je zaměřen na online služby, elektronické informační zdroje, digitální knihovny, repozitáře, jejichž obsah je dostupný taktéž mimo síť univerzity, nebo je dostupný úplně volně bez omezení. Přečtěte si také Tipy pro práci z domu a Open Educational Resources pro samostudium. OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE PORTÁL E-VÝUKA VŠB-TUO SEZNAM […]

Pokračovat

20. 3. 2020 ~ 0 Komentářů

Webináře Web of Science Group – listopad 2019

Pozvánka na další ze série webinářů společnosti Clarivate Analytics pro uživatele databáze Web of Science, platformy InCites a souvisejících produktů Společnost Clarivate Analytics připravila i na listopad sadu webinářů. Úkolem těchto webinářů je představení různých možností práce s databází Web of Science, platformou InCites a souvisejícími produkty. Webináře jsou bezplatné. Obvyklá délka: 60 minut. Aktuálně je […]

Pokračovat

6. 11. 2019 ~ 0 Komentářů

Journal Citation Reports – Edice 2019

Nová edice Journal Citation Reports (dále jen JCR) pro rok 2019 je již k dispozici. JCR je citační databáze společnosti Clarivate Analytics, která umožňuje vyhledávat nejcitovanější časopisy v daných oborech. Databáze je rozdělena do dvou částí: JCR Science Editions a JCR Social Sciences Editions, které dohromady pokrývají prakticky všechny vědní obory. Poskytuje informace o tzv. […]

Pokračovat

24. 6. 2019 ~ 0 Komentářů

De Gruyter získal Versitu

Berlínské akademické vydavatelství De Gruyter koupilo vydavatelství Versita, včetně Versita Open. Versita Open vydává 230 titulů časopisů v režimu otevřeného přístupu, tedy mimo tradiční model šíření časopisů formou předplatného. V průběhu roku 2012 dojde ke sloučení nově získaných otevřeně přístupných časopisů s tradičními tištěnými časopisy na jedné publikační platformě. Vydavatelství De Gruyter hodlá pokračovat ve vydávání těchto otevřených […]

Pokračovat

9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Vybrané české otevřené časopisy s impakt faktorem

Vybrané české otevřené časopisy s impakt faktorem

Na příkladech několika českých otevřených časopisů lze ukázat, že otevřené časopisy získávají impakt faktor. Hodnota impakt faktoru otevřených časopisů je buď vyrovnaná, nebo má dokonce vzrůstající hodnotu. Časopis The Journal of Applied Biomedicine, vydávaný od roku 2003, dosáhl letos poprvé impakt faktoru 1.689 a hned se stal časopisem s druhým nejvyšším IF z českých časopisů registrovaných ve […]

Pokračovat

23. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

Poplatek za vydání článku

Poplatek za vydání článku (article processing charge): vybírají vydavatelé, kteří opustili tradiční model financování časopisů prostřednictvím předplatného a náklady na vydávání přesunuli na stranu autorů, respektive jejich zaměstnavatelů. Odhaduje se, že přibližně jen necelá polovina vydavatelů otevřených časopisů financuje vydávání časopisů prostřednictvím poplatku za vydání článku, ostatní zvolili jiný obchodní model (viz Peter Suber, SPARC […]

Pokračovat

27. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Zlatá cesta k otevřenému časopisu II

Založení nového časopisu stejně jako zrod čehokoliv jiného sebou přináší mnohá úskalí. Velkou část překážek však lze překonat pomocí informačních technologií, které mohou usnadnit zakládání časopisu, ale hlavně jsou užitečné pro udržení a zvyšování kvality a konkurenceschopnosti vydávaného časopisu. Stejně tak to platí v případě provozování otevřeného časopisu. Udržitelnost principu otevřených časopisů s neomezeným přístupem k jejich obsahu je […]

Pokračovat

24. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Zlatá cesta k otevřenému časopisu I

Otevřený časopis Princip otevřeného přístupu k vědeckým informacím lze v zásadě realizovat dvěma způsoby, buď auto-archivací vědeckého článku v digitálním repozitáři, nebo prostřednictvím otevřeného časopisu. Přestože profesor Stevan Harnad obhajuje především tzv. zelenou cestu auto-archivace v digitálních repozitářích, budování open access časopisů se stalo druhým nosným pilířem otevřeného přístupu, který přináší pro vydavatele nový obchodní […]

Pokračovat

17. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

V Praze se bude konat 2. ročník konference COASP (2nd Conference for Open Access Scholarly Publishers)

2. ročník konference (COASP) proběhne ve dnech 22.–24. srpna 2010. Konferenci pořádá Asociace vydavatelů open access časopisů (OASPA). Program konference ještě není přesně znám, ale v rámci konference proběhne Workshop on Creating and Managing Open Access Journals. Na workshop je možné se registrovat samostatně. (75 Euro nebo 100 Euro po 1. srpnu 2010). Pro představu, […]

Pokračovat

14. 5. 2010 ~ 0 Komentářů

Dvě cesty k otevřenému přístupu

V zásadě existují dvě možnosti, jak autoři mohou volně zpřístupnit publikované výsledky své vědecké práce. První cesta (green open access) předpokládá, že autor uloží do oborového nebo institucionálního repozitáře e-print svého publikovaného vědeckého díla (zpravidla vědeckého článku). Odhaduje se, že tímto způsobem je volně zpřístupněno 15 % roční článkové produkce. Některé vědní obory (např. fyzika vysokých energií) […]

Pokračovat

5. 3. 2009 ~ 0 Komentářů