Průzkum otevřeného přístupu v 7. RP

V květnu 2011 Evropská komise vybrala 811 projektů spadajících v té době pod pilotní projekt otevřeného přístupu a zaslala dotazník všem projektovým koordinátorům s cílem získat zpětnou vazbu o jejich zkušenostech, jak s realizací pilotního projektu otevřeného přístupu, tak s refundací nákladů na publikování v režimu otevřeného přístupu. Do konce srpna 2011 obdržela celkem 194 odpovědí. Tyto odpovědi poskytují důležité podklady z pohledu budoucnosti politiky […]

Pokračovat

26. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

Dotazník Technologického centra AV ČR pro řešitele projektů ze 7.RP

Technologické centrum AV ČR připravilo dotazník k otázce otevřeného přístupu v 7. rámcovém programu EK. Dotazník je určen příjemcům dotací, kteří v grantové smlouvě mají dodatek 39. Dotazník je možné vyplnit do 4. listopadu 2011.

Pokračovat

29. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

Open Access Pilot in FP7

Open Access Pilot in FP7 je pilotní projekt Evropské komise, která podporuje myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z finančních prostředků 7. rámcového programu. Od příjemců finančních dotací ze 7 vědních oblastí (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, e-infrastruktura, věda ve společnosti a společenské a humanitní vědy) se očekává, že: uloží recenzovaný článek nebo jeho finální verzi do online […]

Pokračovat

8. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

SHERPA/Juliet

Služba SHERPA/Juliet je seznamem grantových agentur, které poskytují finanční prostředky na výzkum, a zároveň vyžadují, aby výsledky výzkumu, který podpořily, byly zpřístupněny v režimu otevřeného přístupu. V seznamu figurují významní podporovatelé výzkumu: National Institutes of Health, Welcome Trust, Joint Information Systems Committee nebo Evropská komise. Evropská komise představila v roce 2008 pilotní program Open Access Pilot in FP7, v […]

Pokračovat

7. 9. 2010 ~ 0 Komentářů