Přínosy auto-archivace

1. Přínos pro čtenáře Vědecký pracovník při hledání potřebných informací ocení, když článek, který si vyhledá na internetu, bude volně dostupný nejen na úrovni bibliografických údajů a abstraktu, ale také plnotextově. Okamžitá a trvalá dostupnost plných textů článků by měla být samozřejmým komfortem, avšak samozřejmostí není. Vydavatelé vědeckých časopisů omezují přístup k plným textům článků […]

Pokračovat

6. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

Studie o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací

Studování vlivu otevřeného přístupu na vyšší míru citovanosti vědeckých publikací odstartoval Steve Lawrence1 v roce 2001, kdy ve svém článku poukazuje na to, že konferenční příspěvky volně dostupné na webu jsou častěji citovány, než články, které takto dostupné nejsou. Vznikají další studie snažící se potvrdit tento předpoklad a vždy jsou předmětem dalších diskuzí, neboť žádná […]

Pokračovat

10. 2. 2009 ~ 0 Komentářů