13. 8. 2011 ~ 0 Komentářů

Study of Open Access Publishing


Projekt SOAP, Study of Open Access Publishing, byl dvouletý (2009–2011) projekt financovaný ze 7. RP Evropské komise (EK).

Jeho cílem bylo poskytnout EK, vydavatelům, knihovnám a výzkumným komunitám popis a analýzu modelů publikování v režimu otevřeného přístupu. Výsledky projektu by měly těmto klíčovým účastníkům procesu vědecké komunikace pomoci při rozhodování o tom, který model, kombinace modelů či jejich varianty, umožní uskutečnit hladký přechod na vydávání otevřeně přístupných publikací.

Výsledky shromážděné průzkumem trhu, analýzou příležitostí i rizik spojených s publikováním v režimu otevřeného přístupu, a také rozsáhlým dotazníkovým šetřením požadavků vědců na vědeckou komunikaci, jsou zajímavé.

Více viz příspěvky z programu závěrečného sympozia SOAP nebo např. v těchto dvou příspěvcích shrnujících získaná zjištění:

Přidej komentář