2. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Thoughts on open access : an interview with Diane Graves


V čísle 2/2010 časopisu Serials Review vyšel rozhovor s Diane Graves Thoughts on Open Access, knihovnicí, profesorkou a členkou senátu na Trinity University v San Antoniu. Diane Graves se podílela na prosazení otevřeného přístupu na univerzitě. V roce 2009 přijala Trinity University politiku otevřeného přístupu (politiku povinné auto-archivace). Přijetí předcházelo několikaleté období systematické propagace a přesvědčování, které začalo na přelomu let 2003/2004.
Rozhovor plasticky ukazuje téměř modelový scénář, jaké kroky je potřeba podniknout na cestě k plné podpoře otevřeného přístupu na univerzitě.
1. Startovacím motivem byla zvyšující se cena předplatného vědeckých časopisů
2. Diskuze o ekonomických aspektech vědeckého publikování („Each year at journal renewal and review time, we have shared data with the faculty about journal prices, inflation, and cost-per-use. We have tried to make the cost/benefit of a particular journal more evident to those who demand it.“) – Zrušení předplatného všech časopisů od vydavatele Elsevier a přechod na platební model „pay-per-view“.
3. Získání podpory pro myšlenky OA významných akademických pracovníků – profesorů, ekonomů.
4. Získání podpory pro myšlenky OA nadšenců z řad studentů.
5. Propagace a prosazování myšlenek OA v akademickém senátu.
6. Práce na dlouhé a systematické kampani a nepočítat s úspěchem v řádu měsíců, ale spíše let.

Trinity University Open Access Policy Statement

Přidej komentář