15. 2. 2013 ~ 0 Komentářů

USA: Fair Access to Science and Technology Research Act


V obou komorách Kongresu USA byl 14. února 2013 představen nový zákon: The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR). Bude-li tento zákon schválen, bude to pro americké federální agentury financující výzkum znamenat povinnost vypracovat politiky veřejného přístupu (public access policy) pro publikované výsledky podpořeného výzkumu. Tyto politiky by na základě zákona měly umožnit volný přístup veřejnosti ke konečným recenzovaným rukopisům (autorským verzím článků) nebo k publikovaným verzím článků co nejdříve, avšak nikoliv později než do 6 měsíců po jejich zveřejnění v recenzovaných časopisech. Výsledky výzkumu by navíc měly být k dispozici v takových formátech a za takových podmínek, které umožní jejich opakované použití, včetně výpočetní analýzy využívající nejmodernějších technologií.

Více informací:

Přidej komentář