23. 2. 2016 ~ 0 Komentářů

Prodejní výstava knih na VŠB-TUO – požadavky na nákup


VSB-TUO-9-2016

Knižní novinky v technických, přírodovědných a ekonomických oborech – Prodejní výstava zahraniční odborné literatury pořádaná Ústřední knihovnou VŠB-TUO ve spolupráci s firmou MEGABOOKS CZ v zasedací místnosti D206:
Úterý 20. září 2016, 10:00-17:00
Středa 21. září 2016, 8:30-15:00

Níže uvedený formulář slouží k registraci požadavků na zakoupení knih z této prodejní výstavy pro zájemce z VŠB-TUO.

Požádat lze o nákup titulů, které:

a) požadují akademičtí pracovníci (ev. doktorandi) a budou je hradit z grantů nebo prostředků kateder/ústavů

b) akademičtí pracovníci (ev. doktorandi) navrhují zakoupit jako studijní literaturu do fondu ÚK

Seznam vystavovaných knih: seznam-lit-vystavka-2016-09 (číslo knihy v prvním sloupci)

Číslo knihy
?
Doplňte číslo knihy z katalogu výstavky, viz odkaz na seznam, číslo knihy = číslo v prvním sloupci
Název publikace
?
Doplňte název publikace
?
Doplňte způsob úhrady - vyberte pouze jeden z navržených způsobů úhrady
?
Doplňte způsob úhrady - vyberte pouze jeden z navržených způsobů úhrady
Úhrada z grantu - SPP prvek, zdroj
?
Doplňte pouze v případě úhrady z grantu
Jméno a Příjmení
?
Doplňte své jméno a příjmení
Číslo pracoviště
?
Doplňte číslo pracoviště
E-mail
?
Doplňte e-mailovou adresu
Poznámka
Ochrana proti spamu
Ochrana proti spamu

Přidej komentář