8. 9. 2017 ~ 0 Komentářů

Prodejní výstava knih na VŠB-TUO – požadavky na nákup


Knižní novinky v technických, přírodovědných a ekonomických oborech – Prodejní výstava zahraniční odborné literatury pořádaná Ústřední knihovnou VŠB-TUO ve spolupráci s firmou Kuba Libri, s.r.o. v zasedací místnosti D206:Úterý 17. října 2017, 10:00-17:00
Středa 18. října 2017, 8:30-15:00

Níže uvedený formulář slouží k registraci požadavků na zakoupení knih z této prodejní výstavy pro zájemce z VŠB-TUO.

Požádat lze o nákup titulů, které:

a) požadují akademičtí a odborní pracovníci univerzity (ev. doktorandi) a budou je hradit z grantů nebo prostředků kateder/ústavů

b) akademičtí a odborní pracovníci univerzity, studenti univerzity navrhují zakoupit jako studijní literaturu do fondu ÚK

Číslo knihy
?
Doplňte číslo knihy z katalogu výstavky, viz odkaz na seznam, číslo knihy = číslo v prvním sloupci
Název publikace
?
Doplňte název publikace
?
Doplňte způsob úhrady - vyberte pouze jeden z navržených způsobů úhrady
?
Doplňte způsob úhrady - vyberte pouze jeden z navržených způsobů úhrady
Úhrada z grantu - SPP prvek, zdroj
?
Doplňte pouze v případě úhrady z grantu
Jméno a Příjmení
?
Doplňte své jméno a příjmení
Číslo pracoviště
?
Doplňte číslo pracoviště
E-mail
?
Doplňte e-mailovou adresu
Poznámka
Ochrana proti spamu
Ochrana proti spamu

Přidej komentář