21. 11. 2012 ~ 0 Komentářů

Vývoj impakt faktoru vybraných otevřených časopisů


Články šířené volně získávají více citací – jeden z používaných argumentů hnutí open access.
Odráží se počet citací volně dostupných článků na růstu hodnoty impakt faktoru otevřených časopisů, v nichž články vycházejí?

Vybraný vzorek osmi časopisů zahrnuje časopisy s volně dostupným obsahem na internetu, v nichž poměrně často publikují autoři z VŠB-TUO.
Zároveň editoři těchto časopisů na dotaz knihovny potvrdili, že do institucionálního repozitáře mohou být uloženy vydavatelské verze článků.
(Volně dostupný obsah časopisu automaticky neznamená, že články lze ukládat do institucionálního repozitáře.)

Vývoj impakt faktoru vybraných časopisů zobrazuje tabulka a graf.
Impakt faktor čtyř časopisů z osmi sledovaných má vzrůstající tendenci.
Impakt faktor ostatních čtyř časopisů osciluje v rozmezí, které neukazuje na vyloženě klesající trend.

Přidej komentář