23. 10. 2020 ~ 0 Komentářů

Webináře Ústřední knihovny VŠB-TUO


Webináře ÚK VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO si na následující období připravila řadu webinářů pro studenty i zaměstnance.

Webináře budou probíhat v prostřední MS Teams.

Odkazy do místností pro jednotlivé webináře budou postupně doplňovány.

Rozsah webinářů je plánován vždy na jednu hodinu s tím, že přibližně první polovinu bude tvořit výklad a druhá polovina bude vyčleněna na dotazy účastníků.

Webináře jsou rozděleny do tří kategorií podle toho, pro koho jsou primárně určeny. Nicméně jsou otevřeny všem, takže je možné se zúčastnit všech, o které máte zájem.

Webináře pro studenty

Rande s knihovnou

Základní představení Ústřední knihovny VŠB-TUO, webových stránek a služeb knihovny, knihovních fondů, katalogů, základních metod vyhledávání.

Určeno především pro studenty prvních ročníků.

Přednášející: Bc. Vendula Němcová, Bc. et Bc. Zuzana Ulmannová

27. 10. 2020 od 9:30 do 10:30 v MS Teams

5. 11. 2020 od 9:30 do 10:30 v MS Teams

10. 11. 2020 od 9:30 do 10:30 v MS Teams

EIZ, E-knihy

Přehled dostupných EIZ, přístup k EIZ, vyhledávání. E-knihy (seznam a přístup).

Přednášející: Bc. Lenka Votýpková, Ing. Jana Pohludková

19. 11. 2020 od 9:00 do 10:00 v MS Teams

Jak psát závěrečnou práci

Jak na formální úpravu práce dle předepsaných pokynů, jak zvládnout korektní citování informační pramenů, jak na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, aneb s čím může knihovna pomoci.

Určeno pro studenty absolventských ročníků.

Přednášející: Bc. Tomáš Bartošek

20. 11. 2020 od 9:00 do 10:00 v MS Teams

Webináře pro doktorandy

Web of Science

Přednášející: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

Základní představení citační databáze, vyhledávání, třídění, filtrování, export a nastavení alertů.

3. 11. 2020 od 13:30 do 14:30 v MS Teams

Představení Ústřední knihovny

Základní informace o knihovně (provozní doba, kontakty, pobočky), MVS, EIZ, nákup literatury, odevzdávání sborníků.

Přednášejí: Bc. Lenka Votýpková

4. 11. 2020 od 9:00 do 10:00 v MS Teams

Citace snadno a rychle

Základní práce s informačními prameny a způsob jejich citování. Praktické ukázky citačního manažeru Citace Pro Plus.

Přednášející: Bc. Vendula Němcová

9. 11. 2020 od 9:00 do 10:00 v MS Teams

2. 12. 2020 od 14:30 v MS Teams

Scopus

Základní představení citační databáze, vyhledávání, třídění, filtrování, export.

Přednášející: Mgr. Nela Stebnická

23. 11. 2020 od 14:30 do 15:30 v MS Teams

Webináře pro zaměstnance

Podpora vědy a výzkumu, základy bibliometrie

Systémová podpora vědy a výzkumu (OBD, Crossref/Similarity Check, DSpace). Základy bibliometrie (IF, AIS, kvartil, H-index, aj.).

Přednášející: Mgr. Nela Stebnická, Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

9. 11. 2020 od 14:30 do 15:30 v MS Teams

EIZ, E-knihy

Přehled dostupných EIZ, přístup k EIZ, vyhledávání. E-knihy (seznam a přístup).

Přednášející: Bc. Lenka Votýpková, Ing. Jana Pohludková

19. 11. 2020 od 9:00 do 10:00 v MS Teams

Autorské identifikátory

Základní představení vybraných identifikátorů a jejich praktická ukázka.

Přednášející: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

23. 11. 2020 od 13:30 do 14:30 v MS Teams

Instrukce pro účastníky webinářů

MS Teams

  • K MS Teams je možné se připojit přes desktopovou aplikaci, kterou má uživatel nainstalovanou, nebo přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace. Doporučujeme využit desktopovou aplikaci, je to stabilnější a spolehlivější, více nápověda k MS Teams v idoc.
  • Místnosti budou otevřené vždy 30 minut před oficiálním začátkem, takže bude možné se přihlásit v předstihu a vyzkoušet funkčnost spojení.

Nahrávání záznamu přednášek

  • Pokud budou webináře nahrávány, účastníci budou o této skutečnosti informováni organizátorem/přednášejícím a také samotnou aplikací. Pokud účastník nesouhlasí s nahráváním, musí opustit konferenční místnost.

Pokyny k technickému zajištění

  • Účastníkům budou primárně vypnuty mikrofony, aby nedocházelo k rušení přednášejícího. Po skončení přednáškové části, budou mikrofony opět spuštěny a bude možné klást dotazy živě.
  • Účastníkům je doporučeno po přihlášení do místnosti vypnout kameru. Především z důvodu zajištění kvality zvukového přenosu.
  • Technické problémy v průběhu přednášky lze hlásit do chatu.

Pokyny organizační

  • Dotazy přednášejícímu je možné pokládat do chatu v průběhu celého webináře.
  • Po skončení přednášky je možné své dotazy položit i ústně. A to pomocí ikony ruky, kdy bude účastník následně vyzván moderátorem/přednášejícím k položení dotazu.

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte pracovníky knihovny na e-mail: knihovna@vsb.cz.

Těšíme se na setkání online.

Štítky: ,

Přidej komentář