12. 2. 2019 ~ 0 Komentářů

Dimensions


Dimensions je dynamická a snadno použitelná databáze, která vznikla na začátku roku 2018 a je určena nejen pro akademickou a vědeckou komunitu, ale i pro vládní instituce, grantové agentury a vydavatele vědecké a odborné literatury. Cílem je, aby informace o výzkumu v celé jeho šíři, byly dostupné z jednoho místa. Na rozdíl od běžných databází, zde uživatelé mohou zkoumat propojení mezi granty, publikacemi, klinickými studiemi, patenty a koncepčními dokumenty. Údaje pocházejí z volně dostupných i z licencovaných zdrojů, které jsou navzájem propojené hypertextovými odkazy.

Existují tři verze databáze. Bibliografická je volně přístupná na https://app.dimensions.ai/. Nabízí přístup k více než 99 milionům metadatových záznamů o publikacích a citacím převyšujícím počet 1 miliardy. Pomocí volně dostupného Dimensions Metrics API nebo tzv. Dimensions Badges si jednotlivci nebo celé instituce mohou vložit na své webové stránky symbol Dimensions s aktuálním počtem citací nebo odkaz na altmetriky s propojením na příslušné zdroje.

Ukázka Dimensinons Badge a Almetrics

Altmetriky jsou implementovány i v univerzitním repozitáři Dspace, např.: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/111646.

Patenty, granty, klinické studie a koncepční dokumenty jsou k dispozici v placené verzi Dimensions Plus. Aktuálně databáze obsahuje téměř 38 milionů patentů, více než 4,3 milionů grantů, zhruba 450 tisíc klinických studií a téměř 390 tisíc koncepčních dokumentů včetně vzájemných vazeb a propojení. K dispozici je i více funkcionalit v porovnání s volně dostupnou verzí, např. filtrování institucí, zemí, grantových agentur aj.

Třetí variantou je Dimensions Analytics, která má zabudované nástroje na pokročilé analytické zpracování dát, např. porovnání výkonu institucí nebo financujících subjektů a na tvorbu výstupních zpráv. Umožňuje také zpracovávat vlastní údaje.

Dimensions zavádí nové metriky odvozené od počtu citací. Tvůrci Dimensions prosazují a podporují myšlenku, aby se samotní uživatelé zapojili do procesu vývoje a implementace nových metrik podle vlastních potřeb.

Vyhledávání probíhá podobně jako v jiných databázích. Na analytickém panelu v pravé části se zobrazují vyhodnocené údaje a trendy. Pro každou publikaci je k dispozici informace o počtu citací, bibliometrické skóre specifické pro Dimensions a pozornost, jakou publikace poutá v sociálních sítích (Twitter, Facebook, aj.) a dalšími ukazatele jako např. komentáře a zmínky na blozích.

Stejně jako jiné databáze, tak i tato má své nedostatky. Tvůrci databáze si tento fakt velmi dobře uvědomují, a proto vybízí uživatele ke spolupráci na vylepšení a zkvalitnění.

Více informací naleznete na webu https://www.dimensions.ai/ včetně možnosti přihlášení se na některý z webinářů: https://www.dimensions.ai/events/webinar/.

 

Užitečné odkazy:

 

Přidej komentář